.
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา
สตส.สงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลกและโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิดสินค้าเกษตร (03/07/2563)
สตส.สงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลกและโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิดสินค้าเกษตร กิจกรรมนำร่องหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ณ สวนปลื้มสุข บ้านเกาะยาว ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
สตส.สงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ของสหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (02/07/2563)
สตส.สงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ของสหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สตส.สงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (01/07/2563)
สตส.สงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สตส.สงขลา ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ของสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (01/07/2563)
ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ของสหกรณ์การเกษตรกระแสสินธุ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สตส.สงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (01/07/2563)
สตส.สงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าของสหกรณ์ฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สตส.สงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรนาทวี จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (01/07/2563)
สตส.สงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรนาทวี จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สตส.สงขลา เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์ประมงชายฝั่งพื้นบ้านสงขลา จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (01/07/2563)
สตส.สงขลา เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์ประมงชายฝั่งพื้นบ้านสงขลา จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สตส.สงขลา เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (30/06/2563)
เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าทั้งหมด 4 จุดของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกาศ
สพถ.ขอประชาสัมพันธ์ ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ๑ ปีการศึกษารุ่น ๒๗/๓๔ (07/05/2562)
ประกาศผลครูบัญชีดีเด่นประจำปี 2562 (26/04/2562)
สำนักงานปลัดกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๒/ว๒๐๘๔ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (25/04/2562)
นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (17/10/2555)
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 (19/07/2555)
สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ (03/07/2555)
รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสงขลา ปี 2553 (25/05/2554)
โครงการ 999 โปรแกรมบัญชี 999 ความดีเพื่อพ่อหลวง (15/02/2554)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวการรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปี 2562 (05/04/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปี 2562 (29/03/2562)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ปี 2562 (21/03/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปี 2562 (15/03/2562)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ปี ๒๕๖๒ (08/03/2562)
อ่านทั้งหมด     
การจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ (06/02/2562)
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 คัน (12/10/2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) (28/09/2561)
ประกาศ เรื่่อง TOR เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ (20/09/2561)
ประกาศ เรื่อง TOR จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (20/09/2561)
ขายทอดตลาดพัสดุทางราชการ (27/07/2560)
ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลามีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ (21/06/2560)
มิถุนายน 2559 (01/07/2559)
พฤษภาคม 2559 (01/06/2559)
เมษายน 2559 (02/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
งบทดลองรายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ แผนผลประจำเดือนรายงานประจำปี 
งบทดลอง
รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563 (19/06/2563)
รายงานงบทดลอง เดือนเมษายน 2563 (18/05/2563)
รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2563 (17/04/2563)
รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (16/03/2563)
รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2563 (14/02/2563)
รายงานงบทดลอง เดือนธันวาคม 2563 (13/01/2563)
รายงานงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2562 (17/12/2562)
รายงานงบทดลอง เดือนตุลาคม 2562 (19/11/2562)
รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2562 (16/10/2562)
รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562 (10/09/2562)
อ่านทั้งหมด     
copy right@สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา