จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 


  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 3

  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วัดสระเกษ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา (21/03/2562)
วันพุทธที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา นำโดยนางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา พร้อมพนักงานราชการและลูกจ้าง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าวัดปฏิบัติธรร
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา เข้าร่วมประชุมใหญ่สหกรณ์บริการชุมชนเทศบาลนครหาดใหญ่ จํากัด (21/03/2562)
วันที่ 16 มีนาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา โดยหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา มอบหมายให้นางจุรีพร ศิริรังษี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมปร
  วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 (20/03/2562)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 นำโดยนางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา นำสวดมนต์และกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉา
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฎิบัติการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ยางพาราทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ (08/03/2562)
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา นำโดยนางนฤมล จันทร์เจริญ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ มอบหมายให้ นางสาวดรุลี สุขแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี และคณะ ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฎิบัติการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงก
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา จัดอบรม หลักสูตร ความรู้และความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (โครงการย่อย เกษตรทฤษฎีใหม่) อำเภอกระแสสินธุ์ (08/03/2562)
วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00น.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา นำโดยนางสาวพรทิพย์ พรหมสุวรรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริมา เต่แก้ว ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ดำเนิน
อ่านทั้งหมด     

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ศูนย์บริการประชาชนด้านบัญชี      ท่านสามารถสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชี ผ่านช่องทางนี้ 0 0
คอมพิวเตอร์      ปัญหาคอมพิวเตอร์ ไวรัส 6 28
คลินิกบัญชี      คลินิกบัญชีรับให้คำปรึกษาหารึอการบริหารการเงินการบัญชี วางรูปบัญชี ระบบบัญชี แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 0 0
ร้องเรียน-ร้องทุกข์      ท่านสามารถร้องเรียน-ร้องทุกข์ได้ที่นี่ 0 0

 
 
 
 
-คู่มือ ปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 

 

ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
บทความที่น่าสนใจ